SELAHATTİN KARA

Selahattin Kara Retrospektifi

“İlk edinimleri çocukluğunun geçtiği yerlerde şekillenen sanatçı, eşsiz doğanın hafızasında yer edinmiş izini sürdü bugüne dek. Yaşamını her nerede ve koşulda olursa olsun doğa ile barış içinde sürdürdü ve halen de bu uyumu devam ettirmekte. Ancak doğayla elde edilebileceğine inandığı “mutlu yaşam” arayışını yine doğaya dönük bir tercihle sürdürme gayretinde. Yalnızca sanatını devam ettirebilmek için değil; sanat ile yaşam, imgelem ile düzen arasındaki birliği kendi kişiliğinde de pratiğe geçirme uğraşında oldu daima. Resimlerinde doğaya öykünmesi, doğayı kutsaması, yalınlığını aktarması, derinliğine ulaşma gayreti ile büyülü inceliğinin sınırları içerisinde izlenimci bir dille yüzeylere taşıması onun yanılsamalardan uzak kalmasını sağladı. Bilinçli bir tercih ile kentsoyluluğun dayatmış olduğu biçimciliğe hiçbir zaman dahil olmadı, düşünsel anlamda kendisini oluşturmaya başladığı ilk yıllardan bugüne dek sade yaşamın ve doğal olanın izinden gitti… “Sanatçıyı resim dışında heyecanlandıran başka bir şey daha vardır, oda yaşadığı şehir İstanbul’dur. Bu olağanüstü güzellikteki tarihi kent, sokakları, boğazı, mimarisi ile onu kendisine hayran bırakmıştır. Her gün farklı semtleri incelemekle geçirir vakitlerini. Hikmet Onat’ın, İbrahim Çallı’nın, Nazmi Ziya ve diğerlerinin çalışmalarına konu edindiği yerlere gider. Göksu Deresi, Üsküdar, Kandilli, Hisar, Boğaz kıyılarında eskizler yapar. Tıpkı Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “İstanbul’u tanımadıkça kendimizi bulamayız” sözünü kendisine şiar edinir ve sokak sokak arşınlar bu büyülü kenti. Ele aldığı konu doğa ya da bir kent olunca doğal olarak izlenimlerinden yola çıkar ama artık her sonuç incelediği öncüllerden oldukça farklılık gösterir. Çünkü her sanatçı kendi duygu ve düşünceleri ile aktarmıştır İstanbul’u. Kara’yı da kalabalık üyesi bulunan bir akıma dahil etse de bu tavrının doğadaki unsurlarını ve bu unsurların içinde oluşturduğu izlenimleri, duygusal izleri yansıtması gerektiği yönünde bir çaba sarf etmesini zorunlu hale getirir. Artık doğayı objektif bir gerçeklik olarak değil, kendinde yarattığı izlenimi aktarması açısından inceler…”

“Aziz İstanbul”u fırçanın diliyle yorumlayan Ressam Selahattin Kara’nın “Sanat ve Yaşamın İzinde” Retrospektif Sergisi sanatseverleri bekliyor.