İsmet Yedikardeş

1947’de Mardin’de doğan İsmet Yedikardeş ilk, orta ve lise eğitimini Mardin’de tamamladı. İlk olarak Sakarya İlköğretim Okuluna kaydoldu. İsmet Yedikardeş’in doğuştan gelen resim yeteneğini buradaki ilkokul öğretmeni keşfetti.

Yaptığı bir sonbahar resmine hayran olan ilkokul öğretmeni ona “Sen ressam olacaksın” diyerek isabetli ve teşvik edici bir öngörüde bulunmuş oldu. İlkokuldan itibaren baba mesleği olan çömlek atölyesinde öğrenim hayatı boyunca çalışarak ileride zirveye çıkacak olan seramik-heykel kabiliyetini geliştirdi.

Çocukluğundan beri tarih ve arkeolojiye meraklı olan Yedikardeş, çalıştığı çömlek atölyesinde tarih kitaplarında gördüğü eski heykel ve figürleri çalıştı. Bu çalışmaları, onun tarih öncesi döneme olan ilgisini arttırdı.

Resim, heykel, çömlek ve tiyatroyla iç içe geçen ilk, orta ve lise eğitiminden sonra İstanbul’da okumak isteyen ve İ.Ü. Arkeoloji bölümüne giren Yedikardeş, dönemin siyasi istikrarsızlık ve öğrenci olayları nedeniyle ancak bir süre okula devam edebildi. Ardından Tatbiki Güzel Sanatlar Akademisindeki bir Alman hocanın tavsiyesi ile Almanya’ya gitmeye karar verdi. 1972’de Stuttgart Güzel Sanatlar Akademisine, Prof. U.Gunther’in başkanı olduğu Seramik ve Heykel Bölümüne girdi. Bu bölümü 1977’de bitirdi. Almanya’daki eğitimi süresince seramik, resim, heykel çalışmalarına aralıksız devam etti. Almanya’daki çalışmalarını 5 karma ve 4 kişisel sergiyle sanatseverlerle paylaştı.

İlk insanların mağara resimlerinden esinlendiği çalışmalar ve Almanya’da sergilediği seramik eserler bu dönemin ürünleridir. 1979’da 2. İstanbul Sanat Bayramı kapsamında İstanbul Resim ve Heykel Müzesinde Alman sanatçılarla birlikte karma bir sergiye katıldı. Çeşitli konulardaki resim ve seramik çalışmalarının yanı sıra on yıldır Mardin kent dokusunu ve Mardin kültürünü merkez alan resim çalışmaları ile Mardin mimarisini, taş işleme sanatını, kent doku ve kültürünü sanatı aracılığı ile özellikle genç nesillere tanıtmaya çalışan Yedikardeş, evrensel düzeyde Mardin’e dikkat ve ilgi çekmeye çalışmaktadır.

1991 yılı 15 Eylül’de sanatçı İsmet Yedikardeş Gürpınar Sanat Atölyesi’ni açmıştır. Bu açılış vesilesiyle sanatçı dostları Zühtü Müridoğlu, Abidin Dino, Ferenc Balkay, Burhan Uygur, Helmut Neitzert, Ergin İnan, Utku Varlık, Devrim Erbil, Cem Sağbil, Erol Deneç, Frandisek Vorel, Mehmet Güler, Remzi Köklü ve kendi eserlerinin de olduğu çok önemli bir uluslararası karma sergi gerçekleştirmiştir.

Resimlerinde özellikle son elli yılda yaşanan kültür erozyonundan payını alan Mardin’i, mevcut haliyle değil, bozulmadan önceki asli halini dikkate alarak kendine özgü tasavvur ve sanat gücüyle tuvale aktaran İsmet Yedikardeş, özelde Mardin’e, genelde ülkemize ve evrensel düzeyde de dünya kültürüne olan borcunu ödemektedir.

Bugüne kadar Almanya’dan ABD’ye birçok ülkede çalıştaylar, karma sergiler ve kişisel sergiler açan sanatçı, çalışmalarını İstanbul’da kendi atölyesinde sürdürmektedir.