Başkanın Mesajı

Değerli sanatseverler

İnsanlık tarihini anlayabilmek, insanın dünya üzerindeki macerasını tam anlamıyla kavrayabilmek için somut tarihi vakaları okuyup öğrenmek yetmez. Çünkü ne kadar hassasiyetle hazırlansa ve incelense de tarih, savaşlardan, anlaşmalardan, kurulan ve yıkılan devletlerden ibaret değildir. Kısacası tarih, tarihlerden ibaret değildir. İnsanlığı kavrayabilmek için onun ruhunun tarihi sayılan sanat eserlerinden de haberdar olmamız gerekir. Her büyük sanatçı bu anlamda yaşadığı çağın tanığı olmuş; döneminin ve içinde yaşadığı toplumun ruhunu eserlerinde yansıtmıştır. Bu ulvi vazife, sanatçıya lütfedilen yeteneğin bir bedeli ve aynı zamanda sanatçının beslenme kaynaklarının en önemlilerindendir.

Bizler Zeytinburnu Belediyesi olarak, çağımızın yaşayan tanıklarıyla; zamanın ve toplumumuzun ruhunu kavrayıp eserlerinde yeniden yorumlayan sanatçılarımızla bir arada bulunma, onlardan istifade etme ve onları Zeytinburnulu hemşehrilerimizle buluşturma hususunu daima birinci öncelikli vazifemiz olarak gördük. Osmanlı döneminde askeri hastane, ardından uzun yıllar Belediye Başkanlık Binası olarak kullanılan, ilçemizin sembolik önem taşıyan varlıklarından olan binamızın restore edilerek Kazlıçeşme Sanat olarak hizmete açılması tam da bu vazife duygusunun bir gereğidir. Ümit ediyorum ki Kazlıçeşme Sanat, kısa zamanda şairin “Bu şehr-i Sıtanbûl ki bî-mislü bahâdır / Bir sengine yek-pâre Acem mülkü fedadır” dediği İstanbul’umuzun ve kültür sanat dünyasının kıymetlerinden biri olacak ve şehrin ruhuna mütevazı katkılar sunmaya uzun yıllar devam edecektir.

Ömer Arısoy
Zeytinburnu Belediye Başkanı